SẢN PHẨM MỚI

Giảm giá!

Linh kiện - Thiết bị lọc

Vỏ màng Ro công nghiệp inox 8040

8.900.000 7.650.000
Giảm giá!

Linh kiện - Thiết bị lọc

Vỏ màng RO Composite 4080

4.500.000 2.950.000

Linh kiện - Thiết bị lọc

Bộ điều khiển đa năng Hach SC200

0
Giảm giá!
950.000 800.000

SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

Giảm giá!

Linh kiện - Thiết bị lọc

Vỏ màng Ro công nghiệp inox 8040

8.900.000 7.650.000
Giảm giá!

Linh kiện - Thiết bị lọc

Vỏ màng RO Composite 4080

4.500.000 2.950.000

Linh kiện - Thiết bị lọc

Bộ điều khiển đa năng Hach SC200

0
Giảm giá!
950.000 800.000

DANH MỤC SẢN PHẨM