HỆ THỐNG LỌC NƯỚC GIẾNG KHOAN CÔNG NGHIỆP 30M3/H

0

Hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp 30m3/h bằng phương pháp lọc áp lực dùng để lọc nước giếng khoan không đạt tiêu chuẩn đối với nước sinh hoạt.