Cụm Lọc RO 250-300lít/h Tiêu chuẩn

0

  • Công suất lọc: 250-350lít/h
  • Công nghệ lọc: Màng lọc thẩm thấu ngược RO.
  • Công suất tiêu thụ điện: 0,75kw – 220V.
  • Tiêu chuẩn nước sau lọc: Đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT.
  • Yêu cầu nguồn nước cấp: Nước máy thành phố hoặc nước giếng khoan đã qua lọc thô.