Hệ thống lọc nước giếng khoan gia đình GK03C

Hệ thống lọc nước giếng khoan gia đình GK03C là giải pháp cao cấp nhất của công nghệ lọc Lavio. Xử lý triệt để nguồn nước giếng khoan, nước máy nhiễm Canxi, Magie, Amoni, Sắt, Asen, Mangan, cặn vàng, cặn đen, cặn trắng đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y tế. Cấu hình […]