Hạt nhựa trao đổi ion Dowex Anion

Hạt nhựa trao đổi Anion Dowex hay còn gọi là Hạt nhựa làm mềm nước, có dạng gel là những chất không hoà tan và có chứa các ion có thể dễ dàng trao đổi với các ion khác trong dung dịch phản ứng với nó. Sự trao đổi này không làm biến đổi tính chất […]

Hạt nhựa trao đổi ion C100E Cation Dowex

Hạt nhựa trao đổi ion C100E Cation Dowex hay còn gọi là Hạt nhựa làm mềm nước ,có dạng gel là những chất không hoà tan và có chứa các ion có thể dễ dàng trao đổi với các ion khác trong dung dịch phản ứng với nó. Sự trao đổi này không làm biến đổi […]