Hệ thống lọc nước giếng khoan gia đình GK03

Trung tâm xử lý nước Lavio Việt Nam xin giới thiệu ưu điểm Hệ thống lọc nước giếng khoan gia đình Modul GK03 áp dụng công nghệ lọc LAVIO như sau: Hệ thống công nghệ xử lý LAVIO không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào phục vụ quá trình lọc. Hệ thống modul hoạt động lọc […]